Detaliul Neoromânesc / The Neoromanian Detail - București: Un album de colecție

"Detaliul Neoromânesc" este un album de ornamentică din București, menit să promoveze stilul Neoromânesc publicului larg pe plan local și internațional. Achiziționează albumul nostru în avans pentru a ne susține să realizăm proiectul!

Inițiatorii campaniei

Maria Postea
Maria Postea
5988 euro

260% din 2300 euro necesari

Finanțat cu succes

mai sunt

0 secunde

durata campaniei

14 Oct / 28 Nov

susținatori

162

Finanțare fixă - Proiectul trebuie finanțat 100%.
În caz contrar, banii sunt returnati.

Mulțumim tuturor susținătorilor noștri! Cu ajutorul vostru am reușit să strângem 260% din suma necesară pentru a demara proiectul! Cei care nu au apucat încă și doresc să achiziționeze în avans albumul sau alt produs din colecția “Detaliul Neoromânesc”, o pot face prin a trimite un email la adresa [email protected] în care să specifice ediția (de colecție sau necartonată), respectiv produsul dorit. O altă modalitate de a achiziționa albumul este direct de pe site-ul editurii noastre www.edituraintaglio.com.

Vă mulțumim!


Cartea “Detaliul Neoromânesc” este un album de ornamentică Neoromânească din București, bilingv română-engleză. Achiziționându-l în avans, ne ajutați să terminăm proiectul și să tipărim cărțile!

(English explanations below)

Mockup of "The Neoromanian Detail"

Am decis să realizăm această carte pentru aceia dintre voi specializați sau pasionați de arhitectură, estetică, artă decorativă și patrimoniu. Fie că sunteți studenți la arhitectură, istorie sau arte, specialiști în domeniu sau pur iubitori de frumos, acest album de colecție va fi un volum de referință prețios în biblioteca voastră!

În stilul Neoromânesc se cristalizează cultura națională modernă. Acest stil Național s-a dezvoltat între anii 1886 și 1947. Neoromânescul are multe elemente în comun cu stilurile mai cunoscute ale mișcării 1900 (Secession, Art Nouveau, Jugendstil) și are influențe otomane și medievale. Privită retrospectiv, arhitectura Neoromânească este valoroasă pentru istoria artelor, a esteticii și pentru sfera politicului, ca un gest de recuperare a identității naționale. 

Albumul “Detaliul Neoromânesc / The Neoromanian Detail" vă scoate în evidență clădirile bucureștene ce altădată erau mândria peisajului urban, iar astăzi sunt ținute ascunse de deteriorări, cabluri și vandalizare. Unele dintre aceste clădiri se află într-o stare de degradare extremă și este posibil ca ele să nu mai reziste multă vreme. 

An example of a Neoromanian building in a severe state of deterioration. / Un exemplu de clădire Neoromânească într-un stadiu avansat de degradare.

Multe dintre clădirile vechi care nu au statut de monument istoric dar prezintă detalii arhitecturale deosebite sunt ori lăsate în paragină, ori renovate fără a se ține seama de valoarea lor istorică, ori vandalizate prin graffiti. Puține clădiri sunt restaurate corespunzător. De aceea considerăm importantă această publicație. 

Prin albumul “Detaliul Neoromânesc” vom reuși să atragem atenția asupra acestor comori pierdute, să conștientizăm valoarea lor și să creștem eforturile de conservare și restaurare.

A Neoromanian building from Bucharest with marks of deteriorationO clădire Neoromânească din Piața Spania din București, cu semne avansate de degradare.

"The Neoromanian Detail" / "Detaliul Neoromânesc"

Cartea va avea ilustrații pictate în acuarelă cu ornamentele decorațiunilor exterioare ale arhitecturii Neoromânești din București și câteva fațade întregi pictate. Textul va fi scris de doi istorici de artă, Bogdan Panțu și Oana Marinache. Albumul "Detaliul Neoromânesc" va fi alcătuit din 96 de pagini ilustrate, color. Va fi tipărit în două ediții: una de colecție, cu copertă cartonată și cutie, iar a doua necartonată.

Ilustrații și clădiri din București: Strada Alexandru Philippide (stânga), Strada Dumbrava Roșie (dreapta).

Așezămintele I. C. Brătianu, București

Illustrations for the book "The Neoromanian Detail"

Diferite ornamente ale unor clădiri Neoromânești din București

Interior of the book "The Neoromanian Detail"

Detaliul Neoromânesc - București

An example of a Neoromanian building in a severe state of deterioration. / Un exemplu de clădire Neoromânească într-un stadiu avansat de degradare.Clădire Neoromânească de pe Strada C. A. Rosetti în intersecție cu Strada Nicolae Golescu


Recompense:


(Transportul nu este inclus în prețul produselor din colecția “Detaliul Neoromânesc / The Neoromanian Detail" și diferă în funcție de modalitatea transportului și țara destinatară.) 

Detalii carte:

  • tiraj mic 
  • format 22 x 27.5 cm
  • 96 pagini color 
  • interior - hârtie mată 
  • broșată (ediția necartonată) / cusută cu ață (ediția de colecție)
  • forsatz - print color
  • copertă - necartonată, plastifiată mat / cartonată, plastifiată mat (ediția de colecție)
  • folio metalizat pe coperta cartonată
  • cutie cu timbru sec (pentru coperta cartonată - ediția de colecție)

In English

The book "The Neoromanian Detail" is a bilingual (Romanian-English) ornamental album of Neoromanian architecture from Bucharest, Romania. By buying our book in advance, you help us finish the project and print the book!

We decided to make this book for those of you who are specialized or passionate about Architecture, Aesthetics, Decorative Arts and Heritage. Whether you are a student studying Architecture, History or Visual Arts, a specialist in the field or simply an art enthusiast, this collection album will be a precious reference volume in your library!

In the Neoromanian style, the national modern culture flourishes in Architecture, Literature, Music and Fine Arts. This National style developed between 1886 and 1947. The Neoromanian style has many elements in common with the more popular styles of the 1900s movement (Secession, Art Nouveau, Jugendstil) and has Ottoman and medieval influences. The Neoromanian architecture is valuable for Arts History, Aesthetics and also politically, as a gesture of recovering the national identity.

The album “Detaliul Neoromânesc / The Neoromanian Detail" presents to you the buildings in Bucharest that once were the pride of our city's urban landscape, and today they are kept hidden by damage, cables and vandalism. Some of these buildings are in a state of extreme degradation. Many of the old buildings that do not have the status of a historical monument but have special architectural details, are either left to decay, renovated regardless of their historical value, or vandalized by graffiti. Few are properly restored. This is why we consider this publication important. Through the album "The Neoromanian Detail" we will be able to draw attention to these lost treasures, to raise awareness of their value and to increase conservation and restoration efforts.

The book will have watercolor illustrations with ornaments of the exterior decorations of the Neoromanian architectures from Bucharest and some entire facades. The text will be written by two art historians, Bogdan Panțu and Oana Marinache. “The Neoromanian Detail" will consist of 96 illustrated, colored pages. It will be printed in two editions: a collection edition, with hardcover and a box, and the second one, paperback.

(Shipping is not included in the product prices of the “Detaliul Neoromânesc / The Neoromanian Detail" collection and vary depending on the type of shipping and recipient’s country.)

Stadiul actual al proiectului

Două treimi dintre ilustrații sunt terminate și jumătate de text este deja scris. Autorii și ilustratorii lucrează la finalizarea proiectului. Planificăm să avem proiectul terminat până la sfârșitul lunii decembrie 2019 și să îl dăm graficianului pentru machetare. Tiparul va dura o lună, așadar sperăm că vom avea cărțile pregătite pentru expediere în martie 2020. Desigur, pentru a termina proiectul și pentru a putea tipări cărțile, avem nevoie de sprijinul vostru să ne achiziționați în avans produsele. 

Two thirds of the illustrations are finished and half of the text is already written. The authors and illustrators are working on finishing the project. We planned to finish the project by the end of November 2019 and give it to the graphic designer for layout. The printing of the books will take one month, so we have high hopes that the books will be ready for shipping in March 2020. Of course, the project needs your financial support in buying in advance our products for it to be finished and the books to be printed.

Următorii pași de făcut

Prin susținerea voastră de a achiziționa în avans albumul "Detaliul Neoromânesc" sau a celorlalte produse din această colecție, vom reuși să ne achităm autorii, graphic designer-ul și tiparul, dar și să facem cele 5 evenimente (lansări de carte, conferințe și expoziții) din muzeele care ne vor găzdui (Palatele Brâncovenești, Muzeul Țăranului Român, Palatul Suțu, Muzeul Dr. Nicolae Minovici și Muzeul Micul Paris). Pentru aceste evenimente vor fi necesare rame, șevalete și cărțile tipărite. Având un tiraj mai mare, vom putea distribui cărțile în locații frecventate de turiști pentru a promova internațional stilul Neoromânesc. În plus, vom pune la vânzare și în mediul online.

Planificăm să avem cartea finalizată și pregătită să fie expediată celor care au achiziționat-o în avans în martie 2020. Restul produselor din această colecție vor fi pregătite pentru a fi expediate în ianuarie 2020.


Rewards:

8 EUR = A3 high quality prints of illustrations from the album "The Neoromanian Detail" or 5 postcards with illustrations from the album "The Neoromanian Detail".

10 EUR = A2 high quality prints of illustrations from the album "The Neoromanian Detail".

12 EUR = 2020 calendar with illustrations from the album "The Neoromanian Detail".

20 EUR = Paperback edition copy of the album "The Neoromanian Detail".

50 EUR = Collection edition hardcover copy of the album "The Neoromanian Detail", in a box.

55 EUR = Collection edition hardcover copy of the album "The Neoromanian Detail", in a box, signed by the illustrators.

By supporting us in purchasing in advance the album “Detaliul Neoromânesc / The Neoromanian Detail" or the other products in this collection, we will be able to pay our authors, graphic designer and the printing of the books, but also the five events (book launches, conferences and exhibitions) from the museums that will host us (Brâncovenești Palaces, Romanian Peasant Museum, Suțu Palace, Dr. Nicolae Minovici Museum and Little Paris Museum). Frames, easels and printed books will be required for these events. Having more printed copies, we will be able to distribute the books in places frequently visited by tourists to promote the Neoromanian style internationally. In addition, we will also sell the album online.

We plan to finish the book and have it ready for shipping to those who will buy it in advance, in March 2020. The rest of the products from this collection will be ready for shipping in January 2020.

Echipa proiectului

Maria Postea and Bogdan Gargarita

Ilustratorii și inițiatorii acestui proiect sunt Bogdan Gărgăriță și Maria Poștea. Amândoi au absolvit Universitatea Națională de Arte din București la secția Grafică, iar la Master Metal (Bogdan), respectiv Textile Ambientale (Maria). Sunt membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România (U.A.P) din 2019. În 2017 au creat Editura Intaglio unde scriu, ilustrează și publică titluri pentru copii și adulți.

Ceilalți membri ai echipei:

Carte:

Oana Mihaela Marinache - autor

Bogdan-Luchian Panțu - autor

Claudia Pușcașiu - grafician

Film:

Fay Marie Ramirez - Cameraman

Maia Petringenaru Van Kline - Narator 

Maria Poștea - Editor

Fotografii:

Claudia Pușcașiu


The illustrators and initiators of this project are Bogdan Gărgăriță and Maria Poștea. Both graduated Bucharest National University of Arts at the Graphics department and Master’s Degree in Metal (Bogdan) and Textile Arts (Maria). They are members of the The Visual Artists’ Union of Romania (U.A.P) since 2019. In 2017 they created Editura Intaglio Publishing House where they write, illustrate and publish books for children and adults.

Above are the other team members.

Puncte de risc în realizarea proiectului

Exista riscul ca, din motive independente de noi, termenul de livrare a produselor și cărților comandate sa fie întârziat, dar vom comunica cu transparență și vă vom ține la curent cu stadiul si progresul proiectului.

There is a risk that, for reasons beyond our control, the delivery time of the ordered products and books may be delayed, but we will communicate with transparency and keep you updated with the status and progress of the project.